Avaleht

Photograph by Joanna Watala

Koroona pandeemia tõttu tegeleb Kaasaja Keskus vaid online nõustamisega. Kaasaja Keskus on Eesti Töötukassa partner. Taotle rahalist toetust kogemusnõustamise teenuse saamiseks https://www.tootukassa.ee/content/toovoimereform/kogemusnoustamine

Kogemusnõustaja Martin nõustab ärevust ning surmahirmu kogevaid inimesi, sportlasi, kes on kaotanud töö ja motivatsiooni treeningutega jätkamiseks ja/või sportliku vormi.

Kogemusnõustaja Merike nõustab toitumishäiretega inimesi. Foto on illustreeriv ning selle autor on Joanna Watala

Nõustame ka alustavaid ettevõtjaid, suurte ootuste- ning koormusega startuppereid ning läbipõlemise ja tööstressi teemadel.

Kaasaja Keskus tegeleb inimestega, kel on soov ja tahe midagi ellu viia ent puuduvad oskused ja teadmised.

Kaasaja Keskus tegeleb inimestega, kel on soov ja tahe muutuda ent puuduvad ideed ja lahendus kuidas.

Kaasaja Keskus tegeleb inimestega, kel on huvi ja energia ent puudub suund ja struktuur.

Kaasaja Keskus suhtleb inimestega, kes räägivad eesti, vene ja inglise keeles, nende emakeeles.

Projekt “Praktilised Ettevõtluskuud Ettevõtjatega”, mis toimus 2018/19.a. on edukalt ellu viidud!

Täname südamest kõiki osalejaid, koolitajaid ja toetajaid!

Referentsid