Referentsid

Projekt “Praktilised ettevõtluskuud ettevõtjatega” meeldis Krootuse Põhikooli õpilastele ja õpetajatele. Projektipäevad olid hästi planeeritud ja loogilise ülesehitusega. Juhendajate aktiivsus innustas õpilasi olema edukad. Projekti raames toimus palju praktilisi tegevusi ning teooria oli õpilastele eakohane ja arusaadav. Õpilastel oli võimalus areneda ja ennast paremini tundma õppida. Nad said koostööd teha erinevates meeskondades, said oma võimeid erinevates gruppides proovile panna. Praktilise töö teostamisel õppisid töötama ühtse meeskonnana. Juhendajad aitasid praktiliste tööde valmimisel kaasa erinevate ja omapäraste materjalide hankimisega. Fotopäeval valmisid väga professionaalsel tasemel tootefotod. Kasutatud õppematerjalid olid huvitavad ja eale vastavad. Loodame, et saadud kogemus julgustab õpilasi tulevikus olema ettevõtlikud.

Soovitus teistele koolidele: kui teil tekib võimalus sellest projektist osa saada, siis igal juhul haarake sellest kinni!

Tagasisidet andsid: Krootuse Põhikooli direktor Rita Punning ja bioloogia, geograafia ja loodusõpetuse õpetaja Karin Valdas

Krootuse Põhikoolis toimunud projekti kajastati ka valla lehes “Kanepi Teataja” (lk 4) : http://kanepi.kovtp.ee/documents/17892842/22454467/Kanepi+aprill%281%29.pdf/18b9be78-af2e-496b-b38f-cd122a9e072a