Õppematerjal 3. OSA

Õppematerjal ettevõtlusteemaliste koolituste läbiviimiseks – 3. peatükk ehk  3. osa

Kaaskiri ja juhend õppematerjali kasutamiseks

Töövihik ehk töölehtede vihik

Õppematerjali saab kasutada ettevõtlusõppe täiendamiseks ning praktilisemaks ja mitmekesisemaks muutmiseks.  Õppematerjalide sihtgrupp on põhikooli III kooliaste.

Õppematerjalide kasutamine tasulisteks ettevõtlusteemalisteks kursusteks ja töötubadeks väljaspool haridusasutusi ei ole lubatud!