Kogemusnõustamine

Kogemusnõustamine on nõustamise ja toetamise viis, kus inimesed, kellel on vastav isiklik kriisikogemus, jagavad oma teadmisi ja pakuvad tuge tekkinud olukorras. Kogemus ühendab inimesi läbi teineteisemõistmise ning tugineb vastastikusel austusel ja usaldusel. Selline nõustamisvorm on efektiivne, sest nõustatav tunnetab, et teda aitab inimene, kes on läbinud samalaadse traumeeriva elusituatsiooni.

Nõustamisteenuste loetelu. Siit saad abi:

* Tööstress ja läbipõlemine

Juhtimine, töökormus, kurnatus, multitaskimine ehk hakkamasaamine mitmes valdkonnas, startup projekti liidrite suurte ootustega seotud pinged, investorite kaasamise valud, meeskonna motivatsioonikriis jne.

* Kaassõltuvus

Elu sõltlase või läbipõlenud ja ületöötanud inimese kõrval. Elu pärast sõltuvuse kontrolli alla saamist.

* Toitumishäired

Kõrged nõudmised füüsisele (modellindus, sport, kaunid kunstid) ning sellega seotud vaimsed pinged, kurnatus ja toitumishäired.

Nõustamisteenuseid pakuvad väljaõppinud kogemusnõustajad ja kogemusnõustamise praktikandid, kes vajadusel suunavad kliendi, probleemidega sügavuti minekuks, parimate vastava eriala väljaõppega spetsialistide poole.

Esmane konsultatsioon 39 eurot

Registreeru nõustamisele

kaasaja@kaasaja.ee või telefonitsi 555 22 555