Praktilised Ettevõtluskuud Ettevõtjatega 2018/19

Projekt “Praktilised ettevõtluskuud ettevõtjatega”

Projekti toetab Euroopa Sotsiaalfond. Projektiperiood: 08.02.2018-15.04.2019

Ettevõtlusõppe isutekitaja! Neljas koolis üle Eesti, kus pole veel ettevõtlusõpet, toimuvad 2018. – 2019. aastal praktiliste ettevõtluskuude raames kokku 32 ettevõtlusteemalist õppepäeva. Õppepäevad on erineva temaatikaga, neid viivad läbi mitmekülgse ettevõtluskogemusega juhendajad. Luuakse unikaalne ettevõtlusõpet praktilisemaks muutev õppematerjal, osalejad saavad ettevõtlusteooria, toote ja tootefoto valmistamise kogemuse. Igal koolil valmib tootefotode portfoolio. Projekt loob positiivse eelhoiaku ettevõtlikuks ellusuhtumiseks.

Projekti tegevused ja väljundid:

Eesmärk: 

Projekti eesmärk on suurendada õppurite ettevõtlikkusteadlikkust ning juurutada ettevõtliku õppe põhimõtteid läbi praktilise töö kogemuse ettevõtja rollis.

Projekti tulemusena:

  • On paranenud osalevate koolide ja ettevõtjate koostöö
  • Ettevõtlusõpe on muutunud praktilisemaks ja elulisemaks
  • Õpilaste ettevõtlusteadlikkus ja -julgus on oluliselt kasvanud
  • Õpilased on omandanud teadmisi ettevõtlusest ning saanud praktilise kogemuse ettevõtja rollis.
  • Õpilased on valmis iseseisvaks ettevõtlikuks mõtlemiseks ja tegutsemiseks, suudavad lahendusi leida loominguliselt ning tegutseda loovalt.
  • Ettevõtluskuu läbinud koolides võetakse peale projekti lõppu kasutusele ettevõtlusõppe moodul.
PROJEKTI KAJASTUSED: