Õppematerjalid

Projekti “Praktilised ettevõtluskuud ettevõtjatega” õppematerjalid

Projekti toetab Euroopa Sotsiaalfond

Valminud on 8-osalised õppematerjalid ja töövihik  praktilise ettevõtluskuu läbiviimiseks põhikooli 7.- 9. klassi õpilastele.

Iga osa sisaldab kahe akadeemilise tunni läbiviimiseks vajalikku materjali juhendajale, töölehti õpilastele ja hoolega valitud lisasid ning videomaterjali.

Õppematerjali saab kasutada ettevõtlusõppe täiendamiseks ning praktilisemaks ja mitmekesisemaks muutmiseks.  Õppematerjalide sihtgrupp on põhikooli III kooliaste.

Õppematerjalide kasutamine tasulisteks ettevõtlusteemalisteks kursusteks ja töötubadeks väljaspool haridusasutusi ei ole lubatud!

Õppematerjali osad 1-8 on teineteisega seotud ning loogilises järjekorras.

Ettevõtluskuu õppematerjalid, töövihik osalejatele ja  kaaskiri koos selgitustega 

1. OSA, 2. OSA, 3. OSA,  4. OSA, 5. OSA, 6. OSA, 7. OSA, 8. OSA

Õppekava maht on 8 x 2 akad h

Õppeprotsessi 8. õppepäeva, igal 2 akad h, jooksul saab juhendaja edasi anda hulgaliselt ettevõtlusalaseid teadmisi, valmib KODU-teemaline toode. Praktilise töö käigus õpitakse paremini tundma iseennast, suhtlema, meeskonnatööd tegema, planeerima ja organiseerima. Tootmisprotsessi järel spetsialiseerutakse ning omandatakse teadmisi toote hinnastamisest, müügist  ja turundusest. Koostatakse liftipitch, pitch ja turundusplaan. Õpitakse tegema tootefotosid, millest valmib kaunis tootefotode portfoolio.

Õppematerjalid, juhendid ja töölehed on koostanud ettevõtjad.

Õppematerjalide koostamisel on võetud eeskujuks Edu ja Tegu programmi ettevõtlusõppe moodul ja lõimitud  õppematerjalidesse ettevõtluspädevuse mudelist lähtuvalt.